Tanya HTM Walini Rancawalini Ciwidey Jawa Barat Untuk Rombongan Karyawan Cipayung Cikarang Timur Bekasi

Tanya HTM Walini Rancawalini Ciwidey Jawa Barat Untuk Rombongan Karyawan Cipayung Cikarang Timur Bekasi Walini adalah Kolam air panas Walini Ciwalini di tengah kebun teh Rancabali Ciwidey Bandung Selatan, dengan sumber air panas hangat pegunungan Patuha yang keluar disekitar kolam renang Walini kemudian ditampung dan diolah pada bak khusus, serta Read more…